БААТАЙ I

Бааштай, бачтай, олон зантай: баян хүн нэг баатай [зүйр цэцэн үг] (баян хүн бачтай, олон ааштай гэсэн санаа).

Ижил үг:

БААТАЙ II

БААТАЙ III