ТӨӨ

Эрхий хурууны үзүүрээс дунд хурууны сунгасан үзүүр хүртэлх хэмжээ: төө зузаан (төө хэмжээтэй дэлгэрэнгүй...

төө зузаан төө хэмжээтэй зузаан
төө хирийн өргөн бараг төө шахуу өргөн
төө хүү хуруун чинээ хүү
төө зайгүй маш дотно
төө зайгүй нөхөрлөл маш дотно нөхөрлөл
төө сөөм өчүүхэн жижигхэн
төө чий а. Уртын хэмжээ; б. Юмны хэр хэмжээ
төө ямх маш жижигхэн
төө самбаа төлөгний олзгүй овсгоо самбаа муутай, ажил үйлс урагшгүй гэсэн санаа
төөн дээр сөөм нэмэх тоон дээр тос нэмэх ядаж явахад нь нэрмээс болох гэсэн санаа