төөн дээр сөөм нэмэх тоон дээр тос нэмэх
/ зүйр цэцэн үг /
ядаж явахад нь нэрмээс болох гэсэн санаа