ТӨӨЛӨХ

1. Эрхий хурууны үзүүрээс дунд хурууны сунгасан үзүүр хүртэлх хэмжээгээр хэмжих - Энэ таарах уу гээд Дамбад өгвөл, дэлгэрэнгүй... Д.Батбаяр. Цахилж яваа гөрөөс;


2. Төөлүүрээр хэмжих;
3. [хуучирсан] Сумын насанд хүрсэн эрчүүдийг бүртгэх; эр төөлөх (цэргийн насны эрчүүдийг бүртгэх).