ТӨӨЛҮҮР

1. Бие хэмжихэд зориулсан таван чий (тохой) урттай хэмжүүр: төөлүүрээр хэмжих [түүх] (хүний өндрийг дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Сумын насанд хүрсэн эрчүүдийн бүртгэл, данс - Жинхэнэ сумын эрийн хийвээс зохих албыг он удтал хүлээн, аливаа газрын төөлүүр дэлгэрэнгүй... Ардын заргын бичиг., төөлүүрт орох [хуучирсан] (эр хүний насанд хүрэх).