ТӨӨЛИЙ

1. Адууны магнайн дээд талын гүдгэр яс;


2. Адууны сар: төөлийтэй хээр (сартай хээр).