ухах төнхөх
а. Газар шороог малтан сэндийлэх; б. Авдар, сав суулгыг онгилж үзэх, уудлах