ТӨНХӨХ

1. Ямар нэг юмны дотор талыг ухах, малтах, хөндийлөх - Тэр чинь ямар танайхны ааруул ээзгий биш, газар дороос ухаж дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., төнхөж оролдох (онгичин оролдох), төнхөж үзэх (ухаж үзэх), малтах төнхөх [хоршоо] (сэндийчих, малтах ухах), ухах төнхөх [хоршоо] (а. Газар шороог малтан сэндийлэх; б. Авдар, сав суулгыг онгилж үзэх, уудлах);


2. [шилжсэн] Өөчлөх, оролдох, зүгээр үл байлгах - Төрснөө төнхнөм билээ, харснаа гачнам билээ. Хураангуй Алтан дэлгэрэнгүй... өнгөрснийг ухаж төнхөх (өнгөрснийг эргүүлэн өөчлөх);
3. [шилжсэн] Ухчлан асуух, нарийн нямбай эрэх, хайх.

төнхөж оролдох онгичин оролдох
төнхөж үзэх ухаж үзэх
малтах төнхөх сэндийчих, малтах ухах
ухах төнхөх а. Газар шороог малтан сэндийлэх; б. Авдар, сав суулгыг онгилж үзэх, уудлах
өнгөрснийг ухаж төнхөх өнгөрснийг эргүүлэн өөчлөх