АЧ IV:

ач тач (хүч тэнцүү, хэн хэнийгээ дийлэхээр биш, ана мана), ач тач барилдах (харилцан дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АЧ I

АЧ II

АЧ III: