АЧААЛАХ

Ачаагаа унаа хөсөгт ачих - Атан тэмээ байна, ачаалаад явъя хө. ААЗ., дэлгэрэнгүй...

айл ачаалах айл нүүлгэхээр машин тэргэнд ачих
гэрээ ачаалах айл нүүхээр гэр бараагаа унаа хөсөгт ачих