АЧААТАЙ

1. Ачаа байгаа: ачаатай тэрэг (ачаа ачсан тэрэг), ачаатай тэмээ (ачаа ачсан тэмээ) дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хөл хүнд, жирэмсэн - Авай Гэрэл хатан минь ачаатай болсон байна. Жангар.

ачаатай тэрэг ачаа ачсан тэрэг
ачаатай тэмээ ачаа ачсан тэмээ