АЧИЛТ I

1. Ачих үйлийн үр дүнг заасан нэр: ачилтын жин (ачсан ачааны хүндийн жин);


2. Бөхийн ачих мэх - Гар ачилт нь баруун зүүн аль нэг гараар эсрэг талын гуян дээр хөшиж эргүүлнэ. Ж.Дамдин. дэлгэрэнгүй...

ачилтын жин ачсан ачааны хүндийн жин
Ижил үг:

АЧИЛТ II