АЧИМТГАЙ

1. Ачаа ачихдаа сурмаг;


2. Ачих мэх хийхдээ сайн: ачимтгай бөх (ачих мэхэндээ даацтай бөх).