АЧИНЦАР

Ач нарын хүүхэд - Доош долоон үеийн хөвгүүн, ач, ачинцар мэт буй. Д.Гонгор. дэлгэрэнгүй...