АЧИХ II

Барилдахад нөгөө этгээдийг хөл дээгүүрээ урагш давуулан татаж унагах, эсвэл баруун зүүн аль нэг гараар эсрэг талын дэлгэрэнгүй...

гар ачих гараар мэх хийх
хөл ачих хөлөөр мэх хийх
Ижил үг:

АЧИХ I