АЧЛАЛ

Ач тус үзүүлсэн хүнд хүндэтгэн хүргэвэл зохих эрхэм хариулал: эцэг эхдээ ачлал үзүүлэх (эцэг эхийн дэлгэрэнгүй...

эцэг эхдээ ачлал үзүүлэх

эцэг эхийн ачийг санан хүндлэл үзүүлэх

ачлал аврал

эрхэм тус

элбэрэл ачлал~ачлал элбэрэл тус дэм үзүүлж асарч тойлох нь