АЧЛАЛТ

1. Ачлал бүхий - Эхийн ачийг өчүүхэн ч хариулж чадах тийм ачлалт үр ховорхон гэж эртний хүний үг байдаг. дэлгэрэнгүй...


2. Олон түмний тусын тулд үнэнч зүтгэж ач тусаа үзүүлэгч.

ачлалт ном 1307 онд хятад хэлнээс орчуулсан, эцэг эхээ болон эзэн дээдэст үйлчлэхийг номлосон эртний кунзын сургаалын ном
ачлалт эх ачит эх
ачлалт үр элбэрэлт үр