АЧЛАГА

Ачаа ачих хөсөг мал - Дамбий нь ачлаганд явсан. Л.Түдэв. Нүүдэл., дэлгэрэнгүй...

ачлага хөсөг

ачаа хөсгөө ачих мал амьтан

ачлага уналга ачих, унахад хэрэглэх зүйл
ачлагын тэмээний яам XIII зуунд Монголд ачлагын тэмээний яам байгуулсан нь тэмээ тэсвэр хатуужил сайтай, олон хоног өл хоол, унд усгүй явж чаддаг учраас дайн байлдаанд зэр зэвсэг ачих, алс газар аян жин тээх, олзны эд агуурс тээвэрлэх зэрэгт гол үүрэгтэй байсантай холбоотой