АЧИХ I

1. Ачааг морь мал, чарга, тэрэг зэрэг дээр тохируулан тэгнэх, тавих, хураах: айл ачих (айл дэлгэрэнгүй...


2. Нэг хөлөө нөгөө хөлийн өвдөг дээр тавих;
3. [шилжсэн] Өөрийн ял зэмлэл зэргийг бусад хүнд түлхэн үүрүүлэх.

айл ачих айл нүүлгэх
нүүрс ачих нүүрс зөөх, нүүрс хураах
түлээ ачих түлээ зөөх, түлээ хураах
мах ачих мах зөөх
ачих буулгах

ачаа бараа, эд зүйлийг тээврийн хэрэгсэлд зөөн тавих, буцаан зөөх

Ижил үг:

АЧИХ II