гэрээ ачаалах
айл нүүхээр гэр бараагаа унаа хөсөгт ачих