АЧААЛУУЛАХ

Ачаагаа унаа хөсөгт ачуулах - Гэрийг ачаалуулан нүүх болоход, дагаж яваа ядуу айлын зарим нь тэрэг дутуу ба хөллөх дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.