АЧАА I

1. Ачиж зөөх юм: ачаа ачигч (ачаа, тээшийг машин, тэргэнд тэнцүүлж тохируулан ачдаг хүн), дэлгэрэнгүй...


2. Юм ачсан хөсөг: ачаа хөдлөх (ачаа бараа тээсэн хөсөг хөдлөх), ачаа хөтлөх (ачаатай мал тэмээгээ хөтлөх), дэлгэрэнгүй...
3. Аян замд авч яваа эд зүйл: гар ачаа (тээврийн хэрэгслээр зорчигчдын биедээ авч явах ачаа);
4. [шилжсэн] Үүрэг, хариуцлага: ачаа үүрэх (үүрэг хүлээх) - Аймтгай бодол нь залуу эрийн зүрхийг дааж ядам хүнд ачаа болон дарж дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Тэмээний дууль.

ачааны морь

тэрэгний морь, тэргэнд хөллөж ачаа зөөх морь

ачаа ачигч ачаа, тээшийг машин, тэргэнд тэнцүүлж тохируулан ачдаг хүн
ачаа байлах а. Ачааг тэнцүүлж жишиж хүлэх; б. Ачаа барааг нягтлан тоолж шалгах
ачаа дарах тэмээний ачаа хэлтийвэл нэг хүн доошилсон ачаанаас өргөж, нэг хүн дээшилсэн ачаанаас чагтгалан тэгшлэх
ачаа жиших ачааг хүнд хөнгөнөөр нь тэнцүүлэн ачихад бэлтгэн баглах
ачаа суух шөрөглөсөн ачаатай тэмээнээс нэг нь бурантгаа сугалж аваад үлдэх
ачаа тээвэрлэлт

ачаа тээх үйл ажиллагаа

ачаа харгах хоёр тэмээ ачаагаа мөргүүлж эвдэх, хэмхлэх
ачаа хөглүүлэх ачаа ачсан тэмээ мал туйлж ачаагаа унагах, чирч давхих
ачаа хэлтийх тэгнэсэн ачаа нь нэг тал руугаа хазайх
ачаа эргэлт

тээврийн ажлын үндсэн үзүүлэлт, ачааг тодорхой хугацаанд тээвэрлэсний тн/км-ийн нийлбэр

ачааны гааль

ачаанаас авах хураамж

ачааны даатгал

ачааг бүрэн бүтэн нэвтрүүлэх баталгаат бичиг баримт

ачааны өргүүр ачаа өргөх үечилсэн автомат ажиллагаатай машин
ачааны татлага тээш баглах сур дээс
ачааны хөлс ачааны үнэ хөлс
ачааны багтаамж

ачаа тээвэрлэх хэрэгслийн тээврийн нийт багтаамж

ачаа бараа

а. Ачиж тээвэрлэсэн эд зүйл; б. Аян замд авч яваа юм

ачаа боодол боож багласан бараа
ачаа татлага бараа тээш болон түүнийг хүлж бөхлөх уяа
ачаанд татлага хэрэгтэй, ажилд дадлага хэрэгтэй

ажлыг дадлагаар сурдаг гэсэн санаа

ачаа тэгнээ боож, баглаж тэнцүүлсэн ачаа бараа
ачаа тээвэр ачаа барааг тээвэрлэх ажиллагаа
ачаа тээш

а. Ачиж тээхээр бэлдсэн зүйл; б. Аян замд авч яваа эд зүйл

ачаа хош

ачаа болон бусад зүйл

ачаа хөсөг

ачиж тээсэн юм

ачаа хэрэгсэл

ачаа болон бусад эдэлж хэрэглэх зүйл

сүүлийн тэмээний ачаа хүнд юмны төгсгөл шувтарга нь хэцүү, сүүлд оногдсон үүрэг хүнд, хамгийн сүүлд оногдох юмны хувь хэмжээ их гэсэн санаа
шаранд ишигний ачаа ачих аливаа зүйлийн тэнцвэргүй байдал
тэн тэнгүй ачаа тэмээ малын зовлон, тэнцвэргүй амраг сэтгэл санааны зовлон

а. Юмны тэнцвэрийг тааруулах нь чухал; б. Өөрт тохирсон ханиа ол гэсэн санаа

ачаа хөдлөх

ачаа бараа тээсэн хөсөг хөдлөх

ачаа хөтлөх ачаатай мал тэмээгээ хөтлөх
ачааны вагон ачаа ачих вагон
ачааны машин ачаа зөөх тэвштэй машин
ачааны онгоц ачаа зөөх онгоц
ачааны тэрэг юм ачих том тэрэг
ачаа хөсөг

ачаа тээх мал, тээврийн хэрэгсэл

ачаа үүрэх үүрэг хүлээх
гар ачаа

тээврийн хэрэгслээр зорчигчдын биедээ авч явах ачаа

Ижил үг:

АЧАА II