АЧАА II

Бөхийн ачих мэхийн нэр: гар ачаа (хав золгосон барьцнаас өрсөлдөх бөхийн эсрэг талын хөлийг тахимаар дэлгэрэнгүй...

гар ачаа

хав золгосон барьцнаас өрсөлдөх бөхийн эсрэг талын хөлийг тахимаар хөших юм уу түрэн унагах мэх

хөл ачаа хөлөөр хөлд ачих мэх
давхар ачаа

хав болон цэрвүү барьцнаас учраа бөхийн аль нэг гуя, тахимын гадна талд эсрэг талын хөлөөрөө хөшиж унагах мэх

Ижил үг:

АЧАА I