АЧ I

1. Гүнээ хүндэтгэвэл зохих эрхэм тус, сайн буян - Би чиний ачийг мартахгүй. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., ач хариулах (тус болсны хариу барих), аавын ач (аавын буян), багшийн ач (багшийн эрдэм тус), ээжийн ач (ээжийн ивээл), ач буян [хоршоо] (хайр хишиг, ивээл) - Оюун билиг сайт эзэн ноёны ач буянаар өдий зэрэгтэй явна. Модны шастир., ач гавьяа [хоршоо] (сайн үйл, зүтгэл) - Урьдын ач гавьяаг бодоод жанчих хүн нэг ч олдсонгүй билээ. Н.В.Гоголь. Тарас Бульба., ач ивээл [хоршоо] (ачлан тусалж өршөөн тэтгэх нь), ач нөлөө [хоршоо] (тус дэм, үлгэр дуурайл) - Өөрийн тань биеийн ач нөлөө юм шүү. Н.Лесков. Зовлонгийн далай., ач тус [хоршоо] (тус нэмэр) - Тарвагыг авахаар ач тус болох юмыг эрж гэнэ. Монгол ардын домог үлгэр., ач хүч [хоршоо] (энэрэл хайр, халамж), ач холбогдол [хоршоо] (тухайн үйлийн үр дүн, үр ашиг), ач эрдэм [хоршоо] (эрдэм буян) - Харилцан учирваас ач эрдмийг шүтэн санах сүнс буй. В.Инжаннаши. Улаанаа ухилах тэнхим., ачийг бачаар, тусыг усаар [зүйр цэцэн үг] (хүний ачийг үл тоох төдийгүй, тусалсны хариуд хор хүргэх гэсэн санаа), ачийг ачаар хариул [зүйр цэцэн үг] (хүний ачийг умартахгүй байх гэсэн санаа);


2. Үр дүн, учир, нөлөө: ач үр [хоршоо] (үйл явдлаас хариу болсон үр дүн), ач холбогдол [хоршоо] (тухайн үйлийн сайн дэлгэрэнгүй...
3. [хуучирсан] Өс, хариу - Таван хурууныхаа хумс тамтартал, арван хурууныхаа хумсыг хууртал ачийг минь авран соригтун хэмээн илгээжээ. дэлгэрэнгүй...

ач үр

үйл явдлаас хариу болсон үр дүн

ач холбогдол

тухайн үйлийн сайн үр дүн, үр ашиг, сайн тал

ач эрдэм

үр ашиг, буян, сайн нөлөө

ач хариулах

тус болсны хариу барих

аавын ач аавын буян
багшийн ач багшийн эрдэм тус
ээжийн ач ээжийн ивээл
ач буян

хайр хишиг, ивээл

ач гавьяа

сайн үйл, зүтгэл

ач ивээл

ачлан тусалж өршөөн тэтгэх нь

ач нөлөө тус дэм, үлгэр дуурайл
ач тус тус нэмэр
ач хүч энэрэл хайр, халамж
ач холбогдол тухайн үйлийн үр дүн, үр ашиг
ач эрдэм эрдэм буян
ачийг бачаар, тусыг усаар

хүний ачийг үл тоох төдийгүй, тусалсны хариуд хор хүргэх гэсэн санаа

ачийг ачаар хариул

хүний ачийг умартахгүй байх гэсэн санаа

Ижил үг:

АЧ II

АЧ III:

АЧ IV: