АЧ II

1. Хүүгийн эрэгтэй хүүхэд; ачийн хүүг жич, жичийн хүүг гуч, гучийн хүүг дөч, дөчийн хүүг тач гэнэ: ач дэлгэрэнгүй... (төрсөн хүүгийн эрэгтэй хүүхэд) - Цагаан хааны засаг удахгүй сөнөх бий гэж манай ач хүүгийн хэлдэг нь учиртай үг шүү. Б.Ринчен. Сандо амбан., ачийн зулай үнэрлэх (ачтай болох), ач авгаальд (ах дүү нарын хүүхдүүд), ач бэр (ач хүүгийн эхнэр), ач хүргэн (ач охины нөхөр), ач гучаа үзэх (үр удам үргэлжлэх), ач зээ [хоршоо] (өөрийн хүүхдийн хүүхэд), ач гуч [хоршоо] (а. Хүүгийн хүүхэд болон тэдний үр хүүхэд; б. Үр удам, залгамж үе), ач үр [хоршоо] (үр хүүхэд) - Ач үр нь сайтар дэлгэрч албат харцас манд үүрд хамгаалал болтугай. В.Инжаннаши. Хөх судар., үр ач [хоршоо] (а. [өхөөрдсөн] Хүүгийн хүү; б. Хүүхдийн хүүхдүүд; в. [шилжсэн] Ажлын үр дүн), үр ачаа танихгүй өнөр өтгөн, үрээ даагаа танихгүй хур баян [зүйр цэцэн үг] (үр хүүхдээр өнөр өтгөн, адуу малаар арвин баян гэсэн санаа);


2. Төрлийн эрэгтэй талын хүүхэд.

ач хүү

төрсөн хүүгийн эрэгтэй хүүхэд

ачийн зулай үнэрлэх ачтай болох
ач авгаальд ах дүү нарын хүүхдүүд
ач бэр ач хүүгийн эхнэр
ач хүргэн ач охины нөхөр
ач гучаа үзэх

үр удам үргэлжлэх

ач зээ өөрийн хүүхдийн хүүхэд
ач гуч

а. Хүүгийн хүүхэд болон тэдний үр хүүхэд; б. Үр удам, залгамж үе

ач үр

а. [өхөөрдсөн] Хүүгийн хүү; б. Хүүхдийн хүүхдүүд; в. [шилжсэн] Ажлын үр дүн

үр ач өөрийн хүүхэд болоод хүүхдийн хүүхэд
үр ачаа танихгүй өнөр өтгөн, үрээ даагаа танихгүй хур баян үр хүүхдээр өнөр өтгөн, адуу малаар арвин баян гэсэн санаа
Ижил үг:

АЧ I

АЧ III:

АЧ IV: