ТАГНАХ I

1. Эсрэг этгээдийн нууцыг мэдэж авахаар нууцаар ажиглах, турших, хянах - За эд чинь баруун тийш гарч Мөргөцгийн дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг., тагнаж мэдэх (нууцаар туршин мэдэх), тагнаж тодруулах (а. Тухайн ажил хэрэг, үйл ажиллагааг нууцаар ажиглан тодруулах; б. Тухайн зүйлийг бусдад мэдэгдэлгүй ажиглан харж байдал төлөвийг нь мэдэх), сэм тагнах (тухайн зүйлийг бусдад мэдэгдэлгүй нууцаар туршин мэдэх), тагнах турших [хоршoo] (нууцаар ажиглан турших, сэм туршин мэдэх) - Ар монголд тагнан турших ажил хийх үүрэг хүлээсэн хүн. Л.Түдэв. Уулын үер., тагнах тандах [хоршоо] (аливаа юм, үйлийн байдал төлөвийг нууцаар ажиглаж мэдэх);


2. [хуучирсан] Чагнах: тагнах чагнах [хоршоо] (бусдын хэлж ярьж буй зүйлийг нууцаар сэм сонсох).

тагнаж мэдэх нууцаар туршин мэдэх
тагнаж тодруулах а. Тухайн ажил хэрэг, үйл ажиллагааг нууцаар ажиглан тодруулах; б. Тухайн зүйлийг бусдад мэдэгдэлгүй ажиглан харж байдал төлөвийг нь мэдэх
сэм тагнах тухайн зүйлийг бусдад мэдэгдэлгүй нууцаар туршин мэдэх
тагнах турших нууцаар ажиглан турших, сэм туршин мэдэх
тагнах тандах аливаа юм, үйлийн байдал төлөвийг нууцаар ажиглаж мэдэх
тагнах чагнах бусдын хэлж ярьж буй зүйлийг нууцаар сэм сонсох
Ижил үг:

ТАГНАХ II