сэм тагнах
тухайн зүйлийг бусдад мэдэгдэлгүй нууцаар туршин мэдэх