олом жирэм
морь малын зоо нуруунд эмээлийг хөдөлгөөнгүй тогтоох зориулалттай сур, дээс зэргээр хийсэн даруулга уяа, оосор