ОВ IV

ов тов (а. Толбо мэт зүйлийн ‎энд тэнд ялгаран харагдах нь; б. Бага сага, цөөвтөр), ов дэлгэрэнгүй... (толбо мэт алагласан байдал) - Цагаан чисчүү дээлтэй хар хурган нударгатай, ов тов цоохор царайтай хүн сууж байв. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., ов тов буурал (энд тэндээ жаахан цагаан үс байгаа нь), ов тов үүл (тэнгэрийг халхлан үргэлжилсэн бус, хэсэг бусаг үүл), ов тов борооны дусал (борооны дусал ганц н‎эгээрээ унах нь), ов тов цастай газар (алаг цоог цастай газар), ов тов санаачилсан зүйл (бага сага санаачилсан зүйл).

ов тов а. Толбо мэт зүйлийн энд тэнд ялгаран харагдах нь; б. Бага сага, цөөвтөр
ов тов цоохор толбо мэт алагласан байдал
ов тов буурал энд тэндээ жаахан цагаан үс байгаа нь
ов тов үүл тэнгэрийг халхлан үргэлжилсэн бус, хэсэг бусаг үүл
ов тов борооны дусал борооны дусал ганц нэгээрээ унах нь
ов тов цастай газар алаг цоог цастай газар
ов тов санаачилсан зүйл бага сага санаачилсан зүйл
Ижил үг:

ОВ I

ОВ II

ОВ III

ОВ V