ОВ II
/ амьтан /

ов шувуу (уулийнхан овог, гуйванга төрөлд орох нэгэн зүйлийн өөр нэр).

Ижил үг:

ОВ I

ОВ III

ОВ IV

ОВ V