ОВ III
/ амьтан /

Мэрэгчтэн багийн нэг төрлийн нэр: хөхөвтөр ов [амьтан] (Зүүн европоос Хятад, Монголын говь хүртэлх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ОВ I

ОВ II

ОВ IV

ОВ V