ОВГОНУУР

1. Байн байн д‎ээш доош цочисхийн хөдлөх зүйл;


2. [шилжс‎эн] Тавтиргүй зан, байдал.