ОВГҮЙ

Ов муутай, заль мэхгүй: овгүй хүүхэд (овсгоо самбаагүй хүүхэд) - Яасан овгүй хүүхэд вэ.дэлгэрэнгүй... овгүй зочинд олбог бүү тавь [зүйр цэцэн үг] (самбаа, сэхээ муутай хүнийг үл хүндлэх гэсэн санаа).

овгүй хүүхэд овсгоо самбаагүй хүүхэд
овгүй зочинд олбог бүү тавь самбаа, сэхээ муутай хүнийг үл хүндлэх гэсэн санаа