ОВЖИН

Сэхээ самбаатай, залирхаг, сэргэлэн авхаалжтай: овжин хүн (заль мэхтэй, авхаалжтай хүн) - Баажив дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., овжин арга (нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар эргүүлэх овтой зальжин арга мэх), нөхцөл байдлыг овжин ашиглах (сэргэлэн овтой зан гаргаж, нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар э‎ргүүлэх) - Зальт муу хүн ч ийм нөхцөл шалтгааныг овжин ашигласан юм. “Цог” сэ‎тгүүл.

овжин хүн заль мэхтэй, авхаалжтай хүн
овжин арга нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар эргүүлэх овтой зальжин арга мэх
нөхцөл байдлыг овжин ашиглах сэргэлэн овтой зан гаргаж, нөхцөл байдлыг өөрт ашигтайгаар эргүүлэх

Овжин сэтгэх

Юмыг өөртөө ашигтай байдлаар сэтгэх.

Зочин 2021-08-11 10:38:53