ОВЖОО

1. Ер бусын этгээд авьяас;


2. Хувирамтгай зан ааш буюу хүн, амьтны элдэв заль мэх, муу зан авир.