ОВИЛГОГҮЙ

Ааш зан тогтворгүй, намба төрх муутай: овилгогүй амьтан (ааш зан тогтворгүй, барьцгүй хүн) - Тэр дэлгэрэнгүй... Ж. Дамдин. Миний монгол., овилгогүй зочинд олбог бүү тавь [зүйр цэц‎эн үг] (ааш зан муутай, тавтиргүй хүнийг хүндлэх хэрэггүй гэсэн санаа).

овилгогүй амьтан ааш зан тогтворгүй, барьцгүй хүн
овилгогүй зочинд олбог бүү тавь ааш зан муутай, тавтиргүй хүнийг хүндлэх хэрэггүй гэсэн санаа