овилгогүй зочинд олбог бүү тавь
/ зүйр цэцэн үг /
ааш зан муутай, тавтиргүй хүнийг хүндлэх хэрэггүй гэсэн санаа