ОВЛОГ

Овтой, зальтай, овжин: овлог зан (ов мэх гаргамтгай зан ааш), овлог хүү (авхаалжтай, дэлгэрэнгүй...

овлог зан ов мэх гаргамтгай зан ааш
овлог хүү авхаалжтай, сэргэлэн хүү