ОВГОРДОХ

1. Хэтэрхий овгор болох, хэтэрхий овгор болсноос тохиромжгүй болох - Хэвтрийн нь зарим хэсэг овгордсон дэлгэрэнгүй... Яриа;


2. [шилжсэн] Хэсэг бүлэг хүнийг захиран дарангуйлах, даргархах - Чи битгий овгордоод бай! Яриа.