ОВГОРХОН

Нэлээд овгор: овгорхон газар (тухайн орчиндоо н‎элээд өндөрлөг газар) - Хашааны цаад талын дэлгэрэнгүй...