ОВГОС :

овгос овгос [хоршоо] (овгор зүйлийн байн байн өндөлзөн хөдлөх нь) - Овгос овгос гээд огло дэлгэрэнгүй... Н. Банзрагч. Зам., овгос хийх (овгор юмны гэнэт хөдлөх) - Гэрийн эзэн гэнэт овгос хийж, юу гэнээ гэж лавлан асуув. Б.Нямаа. Арандалынхан.

овгос овгос овгор зүйлийн байн байн өндөлзөн хөдлөх нь
овгос хийх овгор юмны гэнэт хөдлөх