УУН :

аан уун (анзаарга, хайхрамж), аан уун мэдэхгүй (а. Хоёр үг ч сольж чадахгүй, дэлгэрэнгүй...

аан уун мэдэхгүй а. Хоёр үг ч сольж чадахгүй, хайхрамжгүй; б. Юм мэдэхгүй
аан гээд уун гэж бай миний хэлэхийг анхааралтай сонсож бай гэсэн санаа