УУР V
/ хуучирсан /

уур жад (байлдаанд ашиглах нэг төрлийн жад).

Ижил үг:

УУР I

УУР II

УУР III

УУР IV