УУРАГДАХ

Уургаа хөхсөн даруй ихэд даарснаас өвдөх.