УУР IV

Уул, уугал, төрөлх: уур мэнгэ (оор мэнгэ), уур монгол (оор монгол, язгуурын дэлгэрэнгүй...

уур мэнгэ оор мэнгэ
уур монгол оор монгол, язгуурын монгол
Ижил үг:

УУР I

УУР II

УУР III

УУР V