УУР II

Хилэн, ихэд дургүйцэн хорсох байдал: уур дүрсхийх (огцом уурлах), уур оволзох (хилэн дэлгэрэнгүй...

уур дүрсхийх огцом уурлах
уур оволзох хилэн багтаж ядах
уур хүрэх дотор давчдан бухимдах
уураа дарах дургүйцэл, хилэнгээ дарах
уур омог сэтгэл санаа тааламжгүй болж уурласнаас үүсэх догшин зан
уур унтуу ямар нэгэн зүйл болон хэн нэгэнд дургүйцсэнээс гарах бухимдал
уур уцаар хүний дургүй хүрч, бухимдах үеийн сэтгэл хөдлөл
уур хилэн сэтгэл хөдлөлөөс гарах муу ааш, бухимдал
уур цухал хүний дургүйцэн аягүйрхэх байдал, бухимдал
уур бие зовооно уул морь зовооно хэрэг явдлыг ухааны хүчээр хийх хэрэгтэй
уур дайсан ухаан бурхан уур бухимдал хэрэггүй, юманд уужуу тайван хандаж байх
уур ихтийн ухаан цухал ухаан сайтын сэтгэл уужим уур ухааныг барах, уурын ихээр учрыг олдоггүй гэх мэт санаа
Ижил үг:

УУР I

УУР III

УУР IV

УУР V