УУР III

Юм хийж нүдэж нунтаг болгох сав: цайны уур (цайг буталж, нунтаглах сав), эмийн уур дэлгэрэнгүй...

цайны уур цайг буталж, нунтаглах сав
эмийн уур эм нунтаглах сав
уур нүдүүр юм хийж нүдэх сав болон нүдэх хэрэгсэл
ууран дотор ус нүдэж усан дотор шавар угаав гэх шиг үл бүтэх зүйл бодох, үл бүтэх юм амлах гэсэн санаа
уурын дуу сонстож утааны үзүүр нийлэх гэрийн бараа харагдах, очих газар ойртох, холд айлын бараа харагдах гэх мэт санаа
Ижил үг:

УУР I

УУР II

УУР IV

УУР V