УУНТАЙ :

аантай уунтай (хоёр үгний солиотой, анзааргатай).