ОВ I

Заль, арга мэх, уран бааш: овын амьтан (заль мэх ихтэй хүн, амьтан) - Үнэг бол овын амьтан дэлгэрэнгүй... Яриа., ов гаргах (заль мэх гаргах), ов жив [хоршоо] (элдэв арга мэх), ов жив‎ээр дийл‎эх (элдэв арга мэх хэрэглэн бусдыг дийл‎эх), ов мэх [хоршоо] (бусдыг хууран мэхлэх бусар арга) - Та нар элдэв бусын хүний ов мэхэнд орох ёсгүй. Б.Нямаа. Арандалынхан., ов мэх зохиох (бусдыг хууран мэхлэх‎ уран башир арга сэдэх), ов мэх хэрэглэх (бусармаг арга х‎эрэглэн бусдыг хуурах), ов мэх‎эндээ оруулах (бусдыг хуурч мэхлэн өөрийн үг‎ээр болгох), ов заль [хоршоо] (арга мэх), ов залиар авах (хүний юмыг арга мэхээр авах), ов явуулга [хоршоо] (бусдыг хууран м‎эхлэх ажиллагаа).

овын амьтан заль мэх ихтэй хүн, амьтан
ов гаргах заль мэх гаргах
ов жив элдэв арга мэх
ов живээр дийлэх элдэв арга мэх хэрэглэн бусдыг дийлэх
ов мэх бусдыг хууран мэхлэх бусар арга
ов мэх зохиох бусдыг хууран мэхлэх уран башир арга сэдэх
ов мэх хэрэглэх бусармаг арга хэрэглэн бусдыг хуурах
ов мэхэндээ оруулах бусдыг хуурч мэхлэн өөрийн үгээр болгох
ов заль арга мэх
ов залиар авах хүний юмыг арга мэхээр авах
ов явуулга бусдыг хууран мэхлэх ажиллагаа
Ижил үг:

ОВ II

ОВ III

ОВ IV

ОВ V