ов тов буурал
энд тэндээ жаахан цагаан үс байгаа нь